Programator PicLoad

Programator Procesorów PICmicro współpracuje z aplikacją IC-Prog, WinPic, PIP-02
i innymi zgodnymi z AN589 Sugerowany system do obsługi DOS, WINDOWS 95, 98, ME

Programator uniwersalny

Jest to prosty programator sterowany przez złącze równoległe (LPT) komputera, który pozwala na wykonywanie wszystkich koniecznych operacji na pamięci dołączonego mikroprocesora takich jak: zapis, odczyt, kasowanie i weryfikację. Jego konstrukcja umożliwia pracę w trybie ICSP (In Circuit Serial Programming), co jest szczególnie ważne i potrzebne przy częstych modyfikacjach kodu programu. Klucz napięciowy zbudowany jest w oparciu o notę aplikacyjną AN589 firmy Microchip. Programator spełnia funkcję zarówno HVP (High Voltage Programming) jak i LVP (Low Voltage Programming).
Podczas korzystania z trybu HVP należy przyłączyć do programatora (do złącza JZ1) napięcie rzędu 12V - 14V (jak podaje producent, minimalne napięcie programujące jakie powinno wprowadzić układ w stan programowania to Vdd + 4.5V) i ustawić zworkę w położenie HVP. Programator posiada podstawkę J4, w której możliwe jest programowanie procesorów w obudowach DIP18, DIP14, DIP8. Wyprowadzone zostały również złącza ICSP w dwóch standardach (RJ-12 i SIP6)Pobierz schemat

Schemat programatora uniwersalnego


Pin
Funkcja
Port/Pin
1
MCLR
MCLR
2
VCC
VDD
3
GND
VSS
4
DATA
RB7
5
CLOCK
RB6
6
LVP
RB3/4/5

Tabela 1 Złącze programujące


Widok płytki drukowanej programatora uniwersalnego

Programator LVP

Procesory serii 16F8XX i 16F62X posiadają możliwość programowania ich z niskiego napięcia LVP. Jest to niewątpliwa zaleta, ponieważ przy projektowaniu systemów mikroprocesorowych, odpada konieczność budowania dodatkowych kluczy, stabilizatorów czy przetworników napięcia. Chcąc wykorzystać tą możliwość wystarczy zastosować proste trójstanowe bufory (np. 74HCT125). Zaleca się stosowanie buforów wykonanych technologią HCT, ponieważ na wyjściach bramek otrzymujemy pełny zakres napięca zasilania (od Vss do Vdd). Rezystory RP1 i RP2 pełnią rolę pullup'ów gdy odłączone jest sterowanie poprzez port LPT i utrzymują wysoki poziom "H" na wejściach sterujących bramek. RP3 utrzymuje niski poziom "L" na wejściu LVP (RB3/4/5) procesora podczas gdy programator jest odłączony. CB6 służy jako kondensator blokujący, natomiast CM filtruje linię CLOCK (zapobiega błędom przy transmisji danych - dobrany doświadczalnie z zakresu od 100pF do 470pF). Złącze DB-25 w tej wersji zostało zastąpione przez FC-10; pozwoliło to na znaczne zmniejszenie płytki drukowanej. Ścieżki na płytce zostały wykonane jednostronnie dzięki czemu można łatwo wykonać ją we własnym zakresie. (Pokazane druki są widoczne od strony elementów więc przed przystąpieniem do rysowania ścieżek należy wykonać tzw. "mirror".

Schemat programatora LVP:
Płytka drukowana programatora LVP

Program współpracujący z programatorem (dedykowany):


  Picload - PIC 16FXXX Series Freeware Programmer V2.0 Beta (28.01.2002)
  Based on Microchip AN589 Circuit
Programmed by Adam Jurkiewicz, Poland Source: http://ajpic.zonk.pl/picload/ E-mail: sword@ajpic.zonk.pl

Picload jest programem pracującym z lini poleceń, daje on możliwość szybkiego zaprogramowania procesora. Nie posiada tak wielu funkcji jak inne aplikacje, natomiast staje się niezastąpiony gdy zachodzi konieczność budowy własnych skryptów programujących. W połączeniu z dobrym edytorem tekstu można otrzymać sprawne narzędzie do pracy i programowania procesorów PIC. Urządzenie programujące może zostać podłączone do dowolnego portu równoległego LPT1 - LPT3.

Programator współpracuje bezproblemowo pod systemami DOS, Windows 95/98/Me, możliwa jest także praca pod systemami Windows NT/2000/XP przy czym do poprawnego działania konieczne jest zainstalowanie drivera (userport), który umożliwia bezpośredni dostęp do portów komputera.

Parametry programu:

 usage:   picload.exe [switch] [file[.hex|.bin]]

   command:

       -wp     - write to program memory
       -wd     - write to data memory
       -rp[n]   - read n words from program memory [n = 1024]
       -rd[n]   - read n bytes from data memory [n = 64]
       -ep     - erase program memory
       -ed     - erase data memory
       -ec     - erase code protect and all memory
       -go     - reset chip and run program
	   -sc     - save configuration file
       -dc     - delete configuration file
   switch:

       -l    - use LPT
               1 - 0x378
               2 - 0x278 (default)
               3 - 0x3BC
       -wc[n]   - configuration word [n = 1]
               0 - is not written
               1 - is written (default)
       -ce[n]   - checking for errors [n = 1]
               0 - no errors are checked
               1 - all errors are checked (default)

Wszystkie dostępne ustawienia można umieścić w pliku konfiguracyjnym "picload.ini", aby to wykonać należy wpisać polecenie: "picload -sc", po którym zapisane zostaną domyślne ustawienia programu. Po tej czynności plik jest gotowy do edycji i zmiany parametrów programu.

Inne programy współpracujące:

Programator jest zgodny z notą aplikacyjną AN589 Microchipa i może pracować ze wszystkimi programami obsługującymi ten standard.

   Home Page   
   Oferta   
   Cennik   
   Informacje   
   Download   
   Linki   
   Kontakt   
   Księga gości